Mikä Skenet?

Verkkolehti Skenet aloitti Helsingin kulttuurikeskuksen julkaisemana nettilehtenä vuonna 1998. Lehti ilmestyi toukokuuhun 2015 saakka.

Skenetin idea oli tukea taiteen tekijöitä ja yksittäisiä taiteilijoita kulttuuritapahtumien tiedotusvälineenä. Lehdessä julkaistiin 17 vuoden aikana tuhansia artikkeleita teatterista, tanssista ja sirkuksesta elokuvaan, musiikkiin, näyttelyihin, lastentapahtumiin ja kirjallisuuteen.

Erityisen lähellä toimituksen sydäntä olivat erilaiset pienemmät produktiot. Tällä tavoin haluttiin nostaa esiin pääkaupunkiseudun monipuolista ja runsasta kulttuuritarjontaa. Tavoitteena oli myös lisätä kulttuurikritiikin moniäänisyyttä.

Skenetin toimitus

Helsingin kulttuurikeskus