Julkaistu: 13.05.2015

Skenetin toimitus kiittää ja kumartaa

Skenetin 17-vuotinen taival päättyy.

Hyvä Skenetin lukija,

Tämä on Skenetin toistaiseksi viimeinen artikkeli. Helsingin kulttuurikeskus on päättänyt luopua verkkolehden julkaisemisesta toukokuussa 2015 muun muassa siksi, että kulttuurikeskuksen muun viestinnän kehittämiseen tarvitaan lisää resursseja. Taidekentän toimijoissa on kuitenkin jo herännyt ajatus jatkaa Skenetin toimintaa jollain tavalla. Kulttuurikeskus suhtautuu ajatukseen odottavan positiivisesti.

Lehti säilyy edelleen arkistona tutussa osoitteessaan www.skenet.fi.

Skenet aloitti toimintansa vuonna 1998 Lasipalatsin mediakeskuksen sisältökokeiluhankkeena. Sen ideana oli alusta asti tukea taiteen tekijöitä ja yksittäisiä taiteilijoita kulttuuritapahtumien tiedotusvälineenä.

Lehdessä on 17 vuoden aikana julkaistu tuhansia artikkeleita teatterista, tanssista ja sirkuksesta elokuvaan, musiikkiin, näyttelyihin, lastentapahtumiin ja kirjallisuuteen. Erityisen lähellä toimituksen sydäntä ovat olleet erilaiset pienemmät produktiot. Tällä tavoin on haluttu nostaa esiin pääkaupunkiseudun monipuolista ja runsasta kulttuuritarjontaa. Tavoitteena on ollut myös lisätä kulttuurikritiikin moniäänisyyttä.

Lämmin kiitos kaikille lukijoillemme ja yhteistyökumppaneillemme menneistä vuosista!

Helsingin kulttuurikeskuksen ja koko Skenetin toimituksen puolesta

Mari Pietarila
päätoimittaja

 

 

 

 

Tiedot