Julkaistu: 22.03.2012

Aurora Reinhard

Aurora Reinhard: Brown haired girl, 2010-2012. 90 x 78 cm, inkjet-print
Aurora Reinhardin teoksissa naiseus rakennetaan täydellisyyden illuusion kautta.

Aurora Reinhardin (s 1975) uusia teoksia on esillä Showroom Helsingin tiloissa Lönnrotinkadulla. Näyttely on avoinna kolmena päivänä viikossa.

Reinhardin taide käsittelee naiseuden ja sukupuolisuuden kysymyksiä. Hänen aiemmat teoksensa ovat ottaneet vahvasti kantaa yhteiskunnassa vallitseviin asenteisiin ja vakiintuneisiin tapoihin nähdä ja kuvata naista. Reinhardin kuvat ovat kyseenalaistaneet itsestäänselvyyksinä ja annettuina pitämiämme käsityksiä.

Reinhard on myös kyseenalaistanut sukupuolisuuteen liittyviä stereotypioita, ja pohtinut tapaa esittää ja kuvata nainen ja mies. Feminiiniset ja maskuliiniset ominaisuudet ovat sekoittuneet, ja niiden sidonnaisuus vain tiettyyn sukupuoleen on problematisoitu.

Reinhardin ilmaisun välineitä ovat valokuva, video, veistokset ja ready-made-objektit eli valmisesineet. Hän on käyttänyt myös itseään teostensa mallina. Reindhardin työskentelyssä pätee se, että henkilökohtainen on poliittista.

Showroom Helsingissä esillä oleva näyttely rakentuu kokonaisuudeksi valokuvien, veistosten ja ready-made-objektien kautta. Kaikissa teoksissa on tavalla tai toisella kyse ennen kaikkea naiseuden toteuttamisesta ja sen välineistä.

Niin valokuva- kuin veistos- ja esine-teossarjojen nimenä on Perfect, Täydellinen. Naiseuteen liittyvä entiteetti tuntuu siis kiertyvän jonkin erityisesti tehdyn ja rakennetun varaan, jonka tarkoituksena on olla särötön, viimeistelty, ihailtava – kaikin puolin täydellinen.

Mutta kenelle tämä kuva on rakennettu ja miksi sitä halutaan edelleen ylläpitää ja toteuttaa? Vai halutaanko? Reinhardin teoskokonaisuus painottaa ehkä tätä jo tuttua kysymyksenasettelua enemmän sitä, miten keinotekoiselta koko ”laittautumiskulttuuri” vaikuttaa. Se vertautuu Diorin laukkuun, jota yksi veistoksista, The End, esittää 1:1-koossa toteutettuna jäljennöksenä.

Tärkeintä tuntuvat olevan mielikuvat ja näyttävyys, ei todellinen sisältö. Niinpä valokuvat Blond, Brown ja Black Haired Girl esittävät mallinuken torsoja, suurisilmäisiä peruukkipäisiä ”tyttöjä”. Oikeaa ihmistä ja henkilö ei ole eikä näy, sen tilalla on jotain keinotekoista, kumista ja muovista.

 

Tiedot

Aurora Reinhard

4.3. - 8.4.2012

Showroom Helsinki

Lönnrotinkatu 16

p. 050-346 1771

www.showroomhelsinki.com

HUOM! avoinna VAIN ti ja to 15- 19 ja su 12-16

vapaa pääsy

Taiteilija Aurora Reinhard paikalla su 25.3. klo 13-15.