Julkaistu: 29.01.2009

Demokeskiviikot

Kiasma-teatterin keväässä joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko on demokeskiviikko. Ilmaiset Demokeskiviikot lupaavat yleisölle mahdollisuuden päästä osaksi tapahtumaa, jossa näyttelijät hiovat taitoaan, tarkkuuttaan ja samalla koettelevat esittämisen filosofiaa.

- Olen jo kauan halunnut päästä kokeilemaan tällaista. Harjoitteissamme on kyse olemiseen liittyvistä eettisistä kysymyksistä. Kaikki on kuitenkin vielä täysin kesken ja rönsyilevää, sanoo Demokeskiviikkojen harjoituksia vetävä teatteriohjaaja Masi Eskolin.

Viime syksynä alkaneiden demokeskiviikkojen harjoitteiden tekijät tarkastelevat esittämisen etiikkaa. Demoissa harjoitusten tekijät pääsevät kokeilemaan ajatuksiaan siitä, miten esiintyjä suhtautuu esittämiseensä. Tausta-ajatuksena on Eskolinin jo muutaman vuoden ajan kehittelemät pohdinnat näyttelijäntyön kehittämisestä. Näyttelijä on ikään kuin esine, osa tilaa. Tila taas on esineiden summa. Ihminen on ikään kuin esine, esimerkiksi suhteessaan muihin esineisiin, näyttämöön ylipäätään.

- Yleisesti ajatellaan, että ihmistä ei saa ajatella esineenä. Sellaista pidetään epäeettisenä ajatteluna. Mutta itsensä objektina hahmottaminen on keskeinen piirre ihmiseksi tulemisessa. Näyttelijälle harjoitukset avaavat esittämiseen eettisen vaatimuksen: miten ratkaista suhde itseen ja ympäristöön.

Eskolinia kiinnostaakin teatteri, joka ei ole ihmiskeskeistä. Harjoitteiden taustalla vaikuttavat itämaiset filosofiat ja niiden suhde yksilöön. Harjoitteiden avulla näyttelijät pyrkivät saamaan tietoa itsestään ja maailmasta.

- Harjoitteissa emme esitä yleisölle, mutta kuitenkin huomioimme sen. Pyrimme tavallaan kunnioittamaan yleisöä. Emme ole välinpitämättömiä yleisöä kohtaan, vaikkemme perinteisesti esiinnykään heille.

Fyysisten harjoitusten ja improvisaatioiden avulla näyttelijät pyrkivät luomaan ikään kuin elävää metodia.

- Kaikenlaisia harjoituksiahan voi tehdä, kunhan vain lukee jonkun metodin kehittäjän, kuten vaikka Stanislavskin tai Grotowskin teoksia ja alkaa sitten harjoitella niiden pohjalta. Mielestäni metodit eivät kuitenkaan ole suoraan siirrettävissä toiseen aikaan ja paikkaan. Jotta harjoitukset olisivat merkityksellisiä, niiden täytyy kiinnittyä kulloiseenkin aikaan ja tilaan. Ja mikä tärkeintä, maailmankuvaan, ns. viisaustraditioon.

Eskolinin tarkoituksena on luoda merkityksellistä näyttelijäntyötä, harjoitusten avulla näyttelijät pystyvät avautumaan kokonaisvaltaisemmin, ja ne opettavat havaitsemaan maneereja ja taipumuksia. Hän on soveltanut ajatuksiaan näyttelijän ja tilan suhteesta mitä perinteisimmissä puheteatteriesityksissä ja mitä kummallisimmissa taidehiippailuissa.

- Viime syksynä minut yllätti se, että demokeskiviikot saivat niin paljon yleisöä. Tästä oltiin kiinnostuneita.

Eskolin on arka sanomaan ajatuskehitelmistään mitään lopullista.

- Ehkä kymmenen vuoden päästä tämä ajattelu on kehittynyt jonkinlaiseksi metodiksi. Tämä on henkilökohtainen ja elämänmittainen prosessi.

Keväällä jokaisen demon jälkeen kuullaan vierailevien asiantuntijoiden luentoja psykoanalyysia udelleentulkinneesta Lacanista.

- Luennot tuovat mukavaa heterogeenisyyttä demojen ja Kiasma-teatterin muiden esitysten yhteyteen.

Tiedot

Demokeskiviikot Kiasmassa

Keskiviikkoisin klo 17-20

4.2.2009 Masi Eskolin / Helsingin esitystaiteen keskus + Luentoja taiteesta ja ruumiillisuudesta Lacanin pohjalta osa 1: Sami Santanen (Seminaari-tila klo 18.30)

4.3.2009 Masi Eskolin / Helsingin esitystaiteen keskus + Aune Kallinen

1.4.2009 Masi Eskolin / Helsingin esitystaiteen keskus + Und Er Libet: Bakkantit 3 esityksen harjoitukset +
Luentoja taiteesta ja ruumiillisuudesta Lacanin pohjalta osa 2: Helena Erkkilä (Seminaari-tila klo 18)

6.5.2009 Masi Eskolin / Helsingin esitystaiteen keskus + Luentoja taiteesta ja ruumiillisuudesta Lacanin pohjalta osa 3: Leevi Haapala (Seminaari-tila klo 18)