Julkaistu: 11.09.2008

/teatteri.nyt 2008

Katse reuna-alueille
Neljättä kertaa järjestettävä /teatteri.nyt -festivaali on alusta alkaen keskittynyt esityksiin, jotka ehkä liippaavat jossain suhteessa teatteria, mutta eivät täysin pysy sen määritelmän alla.

Performanssiin ja ylipäätään kaikkeen esittävään taiteeseen liittyvien elementtien käyttö antaa festivaalille oman leimansa.

Kiasma-teatterin tuottaja Jonna Strandberg sanoo, ettei rajanvetoja eri taidelajien välillä haluta vetää tarkoiksi.

– Ehkä tässä festivaalissa esitysten juuret ovat jossain määrin teatterissa tai esittävässä taiteessa, kun taas performanssit ammentavat enemmän kuvataiteesta. Jyrkkiä linjauksia ei voi tehdä. Tämä festivaali on nimenomaan teoksille, joita on vaikeaa määritellä ja sijoittuvat tällä hetkellä reuna-alueelle. Parin vuoden päästä voi olla toisin.

Strandberg kertoo, että /teatteri.nyt suunnitellaan alusta alkaen tiiviissä yhteistyössä taiteilijoiden kanssa. Taiteilijat vastaavat erityisesti ohjelmaan kuuluvasta Demotorista. Se on keskeneräisiä esityksiä, keskusteluja, ideointia ja tapaamisia.

– Emme valitse /teatteri.nyt:ille mitään teemaa tai tyyliä. Mutta tänä vuonna on selvästi havaittavissa, että kotoisuus ja intiimi kiinnostavat monia tekijöitä. Esimerkiksi Nora Rinteen Asuttajat-esitysinstallaatiossa Rinne itse asuu Kiasma-teatteriin rakennetussa esitystilassaan, jossa ihmiset voivat vierailla. Todellisuuden tutkimuskeskuksen Näkymättömän valtakunnassa luodataan ihmisten välistä energioiden vaihtoa.

Mikrotasolla siis pysytellään tiiviisti. Toisaalta yhteisöllisyys on voimallisesti läsnä esimerkiksi Nälkäteatterin Aniarassa, mutta Strandbergin mukaan yhteisöllisyys on tavallaan saman ilmiön pohdintaa.

– Huomattava osa esityksistä on viety muualle kuin teatteritilaan. In the nude esitetään Hotelli Helkassa, Aniara G18 –tilan Juhlasalissa, Bakkantit 3 seminaaritilassa. Tila- ja paikkasidonnaisuus määrittää teoksia vahvasti.

Festivaali vaikuttaa olevan kuin suoraa jatkoa sille keskustelulle, joita teatterialalla muutenkin käydään. Esityksen työtapojen yhteiskunnalliset ja eettiset päämäärät saattavat olla tapahtuman ydin. Tutkimuksellisuuden vahva osuus myös pistää ohjelmistossa silmään. Ainakin Todellisuuden tutkimuskeskuksen töiden pohjalta hahmottuu heidän vuoden 2008 teema ”katsoja-kokijan keho esityksessä”. Strandberg kutienkin muistuttaa, ettei teema sido ryhmän esityksiä yhteen millään lailla.

– /teatteri.nyt sisältää myös Maija Hirvasen koordinoiman Edge of europe -projektin, jossa keskitytään kirjoittamisen taiteelliskriittisiin mahdollisuuksiin sekä kirjoittamisen ja nykyestetiikan suhteeseen.

Reuna-alueisiin keskittyminen antaa mahdollisuuden myös esittävyyttä pohtiville teoksille, kuten Terike Haapojan Suljettu joukko – avoin joukko -näyttelylle Forum Boxissa. Näyttelyn teokset käsittävät eri tavoin elämää ylläpitäviä prosesseja ja niiden havaitsemiseen käytettyä teknologiaa. Se on eräänlainen ehdotus esityksellisyydestä.

Ainoita varsinaisessa teatteritilassa esitettäviä teoksia on Oblivia-ryhmän Entertainment Island, joka valottaa populaarikulttuurin mekanismeja.

– Kansainvälistä väriä tuo yhdessä Espoon Kaupunginteatterin kanssa järjestetty hollantilainen vierailuesitys Good cop bad cop, joka porautuu ryhmäpaineeseen ja manipulaatioon. Kansainväliset vieraat ovat tervetulleita. Suomalaiset piirit tällä alalla ovat pienet, vaikkakin tekijäjoukko kasvaa hiljalleen, Strandberg iloitsee.

Tiedot

/teatteri.nyt 2008

01.10.2008 - 12.10.2008
Kiasma

Todellisuuden tutkimuskeskus: NÄKYMÄTTÖMÄN VALTAKUNTA – Installaatioesitys
Kassys (NL): GOOD COP BAD COP Espoon Kulttuurikeskus
Und er libet: Bakkantit 2 Kiasma, Seminaari-tila
Oblivia: Entertainment Island # 1. Kiasma-teatteri
Demotori Kiasma
Nälkäteatteri / Toisissa tiloissa: ANIARA Kulttuuritalo G18, Juhlasali, Yrjönkatu 18
Nora Rinne: Asuttajat-esitysinstallaatio Kiasma-teatteri
Todellisuuden tutkimuskeskus: AS IF - avoin sarja #10 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ Kiasma, Seminaari-tila
IN THE NUDE - Muotokuva aikamme eurooppalaisista Hotelli Helka, Pohjoinen Rautatiekatu 23
SULJETTU JOUKKO – AVOIN KESTO / Terike Haapoja yksityisnäyttely, Forum Box, Helsinki
www.kiasma.fi