Julkaistu: 18.06.2008

Under tiden

En intressant och dynamisk upplevelse som ibland också kändes gränsöverskridande var den öppna devising-repetitionen av Under tiden vid Hangö Teaterträff.

Under ledning av regissören Kristina Kjeldsberg genomförde Opuntia-medlemmarna fysiskt uttrycksfulla undersökningar av sina rollkaraktärer i förhållande till rummet, som i Hangö var en stor grå sal, en hiss, en trappa, en passkontrollstation och passagerargången i terminalen.

Gruppens norska regissör i improvisationsmetoden devising, Kristina Kjeldsberg, berättar att metoden är ett slags undersökning för att nå fram till en mer jämlik och platt struktur i teaterarbetet. Lyssnande och fysiskt uttryck är viktiga, liksom att följa impulser: Genom att man har tydliga ramar vågar man vara fri.

Alla i den här gruppen är olika varandra, men de har nu hittat en form för gemensam rytm så att en fungerande gruppdynamik kan uppstå, säger Kjeldsberg.
Efter workshop-veckan i Hangö tog Elin Petersdottír över regin och arbetet med texterna. Ramarna för projektet kommer från platsen, som är Djurgårdsvillan, belägen vid Tokoistranden mitt emot Stadsteatern. Huset är byggt på 1880-talet och fungerar nu som museum över ett borgarhem.

Utgående från den här inspirerande miljön har var och en av de sex skådespelarna – Lidia Bäck, Lina Ekblad, Jessica Grabowsky, Linda Mattsson, Alma Pöysti, Nina Särkimäki – skrivit och improviserat fram monologer för sina karaktärer. Sedan har regissören Elin Petersdottír sammanfogat texterna och byggt ihop ett manuskript. Men idén är en demokratisk process där gruppens, snarare än regissörens, vision av det som ska berättas kommer fram. Alla, också producent och kostymör, har lika stort ansvar för helheten, och arbetar gemensamt för att problemen ska lösas.

Petersdottírs grundfråga – är tiden lineär? – öppnar för många tolkningar, men spelet försiggår egentligen i en tidlös värld där tiden ändå är av yttersta vikt för vissa av karaktärerna: Många tider kan samexistera så att man kan se parallella mönster. Skådespelaren Alma Pöysti talar om att man omedvetet för vidare vissa mönster, accepterar dem, blir liksom van – samtidigt som det känns svårt att bryta sig loss. ”Vårt projekt är en tidsamöba”, skrattar de.

Gruppen har också använt sig av historier och legender i stadens historia. Det berättas bland annat att det en gång i tiden fanns en bordell som kallades Gröna Villan, belägen på den plats där hundparken vid Tölöviken nu finns. En far sålde sin dotter till bordellen, men samma natt gick flickan ner sig i Tölöviken. Kroppen hittades aldrig, men på höstkvällarna kan man höra henne gråta där. Den här historien finns med som bakgrund till den karaktär som Pöysti spelar. Petersdottír poängterar att tematiken hanteras varsamt, särskilt som den fortfarande är aktuell för många. Men de verkliga invånarnas historia finns alltså inte med i Opuntias berättelse.

Opuntia, vad är det? Namnet kommer från en kaktusart med vackra blommor, men som också är försedd med taggar. Gruppen grundades hösten 2007 av nyutbildade skådespelare som känner varandra väl och tycker om att arbeta ihop. Under vintern har de varit utspridda över hela Norden, men har nu kommit samman för att repetera på plats.

Tiedot

Under tiden

Premiär på Djurgårdsvillan i Fågelsången 25.6.2008 kl.19. Övriga föreställningar: 27.6, 28.6, 29.6, 30.6, 2.7, 3.7, 4.7, 5.7, 6.7 alla kl.19
Regi: Elin Petersdottír
Devising: Kristina Kjeldsberg
Producent: Sanna Pietilä
I rollerna: Lidia Bäck, Lina Ekblad, Jessica Grabowsky, Linda Mattsson, Alma Pöysti, Nina Särkimäki